img

Granty EÚ - Dotácie

Náš tím má dlhoročné úspešné skúsenosti pri pomoci klientom s vypracovaním kompletnej dokumentácie na získanie grantov, dotácií a nenávratných finančných príspevkov z:

  • z európskych štrukturálnych investičných fondov a súvisiacich finančných mechanizmov,
  • grantových schém,
  • štátnej pomoci,
  • dotácií ministerstiev,
  • bilaterálnych donorských programov.

Nestraťte sa v širokej škále požiadaviek pri získavaní prostriedkov a nechajte sa viesť skúsenými odborníkmi. Následne Vám vieme pomôcť aj s týmito činnosťami:

  • monitoring plnenia podmienok
  • vypracovanie následných správ a reportov dokazujúcich plnenie podmienok
  • iné, podľa požiadaviek konkrétneho projektu

Dohodnite si stretnutie a vyriešime Váš problém.

Napíšte nám na uvedenú emailovú adresu a poradíme Vám.