img

Vedenie účtovníctva

Obráťte sa na nás. Na profesionálov s mnohoročnými skúsenosťami v odbore. Nezaťažujte sa vedením účtovníctva a komunikáciou s úradmi, spoľahnite sa na odborníkov, ktorí Vás odbremenia od každodenných detailov. Vy zatiaľ môžete investovať svoj čas do rozvoja podnikania a dosahovaniu strategických cieľov.

Manažujeme celý rok kvalitu Vami dodaných dokladov, či sú správne, úplné a použiteľné na to, aby Vaše účtovníctvo bolo v súlade s aktuálne platnou legislatívou.


V rámci účtovníctva poskytujeme nielen nasledovné služby:
 • Vedenie podvojného účtovníctva
 • Vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločnosti
 • Vedenie účtovníctva pri transformácii spoločnosti (zlúčenie, splynutie, rozdelenie)
 • Rekonštrukcia účtovníctva
 • Evidencia majetku
 • Evidencia zásob
 • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky
 • Vypracovanie mimoriadnej účtovnej závierky
 • Vypracovanie výročnej správy
 • Vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky v súlade s IFRS
 • Iné, podľa potreby

Dohodnite si stretnutie a vyriešime Váš problém.

Napíšte nám na uvedenú emailovú adresu a poradíme Vám.